אילוסטרציה של ילדים בבית ספר
קורונה. צילום אילוסטרציה א‏.ס‏.א‏.פ‏ קריאייטיב‏/INGIMAGE

התחלואה בבתי הספר: עשרות חיוביים לקורונה, מאות נכנסו לבידוד, כיתות שלמות לומדות מרחוק בלבד

מיקרים רבים של תלמידים ואנשי צוות מאומתים לקורונה התגלו בימים האחרונים בבתי ספר בפתח תקוה. לצד כניסה של רבים לבידוד עברו שכבות וכיתות שלמות ללמידה מקוונת בלבד

פורסם בתאריך: 5.1.21 09:06

במקביל לעלייה הנמשכת בתחלואה בקורונה בפתח תקוה, פורסם בימים האחרונים מידע רב על מאומתים לקורונה שהתגלו בבתי ספר, ובהתאם לכך על תלמידים ואנשי צוות שנכנסו לבידוד.

בחלק מבתי הספר עברו ללמידה מרחוק במספר שכבות לאור כך שהתגלו מיקרים רבים של מאומתים לקורונה:

• תלמידי בית הספר עמיטל, עברו ללמידה מרחוק לאור עליית התחלואה והבידודים הרבים תלמידים ואנשי סגל.
• תלמידי שכבות ז' – י' בישיבת אמית כפר גנים, חזרו ללמידה מרחוק עד ה-8/1.
• בבית הספר אורי אורבך התגלו מספר חיוביים לקורונה ולכן שכבת ה' ושכבת ו' עברו ללמידה מרחוק, עד להודעה חדשה.
• בבית הספר אהוד מנור, בעקבות מספר אירועי תחלואה בשכבה ד' וכניסה לבידוד של חלק גדול מסגל השכבה, עברה שכבת ד' ללימוד מרחוק.
• באולפנת הדר גנים עברה שכבת י"א ללמידה מרחוק.
• גם בבית הספר ישורון, עקב העלייה בממדי התחלואה וכניסתם של אנשי צוות ותלמידות רבות לבידוד עברו ללמידה מרחוק למעט תלמידות החנ"מ והמב"ר שימשיכו ללמוד באולפנית.
• בחט"ב אחד העם, בעקבות מספר אירועי תחלואה וכניסה לבידוד של חלק גדול מסגל בית הספר, כל בית הספר יעבור ללמידה מרחוק בשבוע הקרוב.
• בבית הספר נתן יונתן, בעקבות מספר אירועי תחלואה וכניסה לבידוד של חלק גדול מסגל השכבה , כיתה ה' 4 תעבור ללמידה מרחוק.
• בבית ספר מורשה בנים עברו כיתות א'1, א'3, א'4, ג'3 וד'3 ללמוד מרחוק.
• מספר מוסדות חינוך נסגרו: המוסד החינוכי לבנות "הילדסהיימר" – כיתות י"א ו-י"ב, והסמינר, וכן בת"ת 'דרך ישרים נסגרו הכיתות ד' 1, ושכבות ז' ו-ח', בשל זינוק התחלואה במסגרות.
• בבית ספר דרך ישרין ברחוב טרומפלדור 64, הוחלט כי שכבות ז' ו- ח' וכיתה ד' 1 יעברו ללמוד במרחב הקולי, במהלך השבוע יינתנו הנחיות להמשך.

בנוסף התגלו חיובים רבים במוסדות החינוך:

• בבית ספר עמיטל התגלתה תלמידה מכיתה א'1 כחולה חיובית לקורונה. תלמידים וצוות ההוראה שבאו איתה במגע יכנסו לבידוד עד יום רביעי 13/1 כולל. מורה מכיתה ה' 2 נמצאה חיובית לקורונה ולכן התלמידים וצוות ההוראה שבאו איתה במגע נכנסו לבידוד עד ה- 13/1 כולל. כמו כן תלמיד מכיתה ג' 3 קפסולה 2 בבית הספר התגלה כחיובי לקורונה ותלמידים וצוות ההוראה שבאו איתו במגע נכנסו לבידוד עד ל-13/1 כולל. כן אובחן מדריך בצהרון כיתות ג' כחיובי לקורונה וכל תלמידי כיתות ג' שבצהרון שבאו במגע עימו ישהו בבידוד עד ה- 13/1 כולל.

• בבית ספר שארית ישראל ברחוב סביון 23 נמצא תלמיד חיובי לקורונה, התלמידים וצוות המורים שבאו איתו במגע נדרשים לשהות בבידוד עד יום ראשון 13/1 כולל.

• בבית הספר נעמי שמר, התגלה איש צוות מכיתה ה' 2 כחיובי לקורונה. תלמידי כיתה ה'2, תלמידי כיתה ה'3 קפסולה 1 והצוות החינוכי שבאו במגע עם איש הצוות החולה ישהו בבידוד עד ה-13/01 כולל.

• בבית ספר אורי אורבך התגלתה מזכירה חיובית לקורונה, הילדים וצוות המורים שבאו איתה במגע יהיו בבידוד עד 11/01 כולל.

• מספר מיקרים היו בבית הספר אהוד מנור: תלמידה מכיתה ג'4 קפסולה דבש התגלתה כחיובית לקורונה. תלמידי הקפסולה, תלמידי הצהרון של ג'3, ג'4 והצוות החינוכי שבאו במגע עם התלמידה החולה ישהו בבידוד עד ה-12/01 כולל. בנוסף התגלה תלמיד מכיתה ד'4 קפסולת נחל כחיובי לקורונה ותלמידי הקפסולה והצוות החינוכי שבאו במגע עם התלמיד החולה ישהו בבידוד עד ה-13/01 כולל. כמו כן בבית ספר זה התגלה תלמיד מכיתה א'2 כחיובי לקורונה. תלמידי הכיתה והצוות החינוכי שבאו במגע עם התלמיד החולה ישהו בבידוד עד ה-12/01 כולל.

• בחטיבת אחד העם התגלה תלמיד מכיתה ט'8 קפסולה 2 כחיובי לקורונה. תלמידי הקפסולה והצוות החינוכי שבאו במגע עם התלמיד החולה ישהו בבידוד עד ה-14/01 כולל. כמו כן, התגלה תלמיד מכיתה ז' 3 קפסולה ב' כחיובי לקורונה. תלמידי הקפסולה והצוות החינוכי שבאו במגע עם התלמיד החולה ישהו בבידוד עד ה-12/01 כולל.

• בבית ספר יסודי עין גנים, נמצא תלמיד כיתה ג'4 חיובי לקורונה. התלמיד נסע בהסעה בקו 1. ילדי הכיתה והילדים שנסעו עימו בהסעה וצוות המורים שבאו איתו במגע נדרשים בבידוד עד 13/01 כולל.

• בבית הספר גורדון התגלתה מטפלת ריגשית כחיובית לקורונה והייתה בכיתה ד' 1 וחלק מכיתה ד' 2 ו-ב' 2. לאור כך התלמידים והצוות שבאו עימה במגע ייכנסו לבידוד ה-9/1 כולל. כמו כן, תלמיד מכיתה ג' קפסולה 3 בבית הספר גורדון התגלה כחיובי לקורונה. התלמידים וצוות ההוראה שבאו איתו במגע יכנסו לבידוד עד ל 12/1 כולל.

• בבית ספר יסודי שובו ברחוב פוחס נמצא תלמיד כיתה ב'1 חיובי לקורונה. הילדים וצוות המורים שבאו איתו במגע נדרשים בבידוד עד 13/1 כולל.

• בבית ספר בית יעקב גני הדר מנחת שלמה 1 התגלתה מורה בכיתה ב'1 חיוביות לקורונה. התלמידות והצוות שבאו במגע עם המורה החיוביות ישהו בבידוד עד ה- 13/1 כולל.

• בתיכון בן גוריון כיתה י'א 10 התגלתה תלמידה חיובית לקורונה. תלמידי כיתה י"א 10 והצוות שבאו במגע עם התלמידה ישהו בבידוד עד 9/1 כולל.

• בבית ספר מורשה בנות התגלתה מורה אשר לימדה בכיתה ב' 5 וב' 3 חיובית לקורונה. התלמידות והצוות שבאו במגע עם המורה החיובית ישהו בבידוד עד ה- 10/1 כולל.

• בבית ספר מורשה בנים התגלו 2 חיוביים לקורונה מכיתות א4 וג3 קפסולה א. כיתה א4 ותלמידי כיתה ג3 קפסולה א׳ והצוות שבאו במגע עם התלמידים החיוביים ישהו בבידוד עד ה- 13/1 כולל.

• בבית הספר למרחב בנים ברחוב בת תרודיון 10, התגלה תלמיד מכיתה ח' קפסולה ב' כחיובי לקורונה. תלמידי הקפסולה, והצוות החינוכי שבאו במגע עם התלמיד החיובי ישהו בבידוד עד ה-10/01 כולל.

• בחטיבת רמון התגלה תלמיד מכיתה ז'4 שחק קבוצת לימוד ב' כחיובי לקורונה. תלמידי קבוצת הלימוד והצוות החינוכי שבאו במגע עם התלמיד החולה ישהו בבידוד עד ה-12/01 כולל.

• בבית הספר חנ"מ חטיבת רבין, כיתת לשם ( כיתה ח), התגלתה תלמידה חיובית לקורונה. כיתת לשם והצוות שבאו במגע עם התלמידה ישהו בבידוד עד 13/1 כולל .

• בבית ספר ישורון התגלתה תלמידה חיובית מכיתה ז' 5 קפסולה B במהלך מבחן באנגלית, הילדים וצוות המורים שבאו איתה במגע נדרשים בבידוד עד 12/01 כולל. כמו כן, התגלתה תלמידה חיובית מכיתה ז' 5 קפסולה B, הילדים וצוות המורים שבאו איתה במגע נדרשים בבידוד עד 12/01 כולל. וכן התגלתה תלמידה מכיתה י"א 3, שהייתה יחד עם חצי הכיתה במתכונת בלשון כחיובית ולכן הילדים וצוות המורים שבאו איתה במגע נדרשים בבידוד עד 17/01 כולל.

• בבית הספר עמל ב', התגלה תלמיד מכיתה י'ב5 קפסולה ב' כחיובי לקורונה. תלמידי הקפסולה וצוות ההוראה שבאו במגע עם התלמיד החולה ישהו בבידוד עד ה11/1 כולל.

• בבית הספר יצחק שמיר התגלתה תלמידה מכיתה ט'4 קפסולה B כחיובית לקורונה. תלמידי הקפסולה והצוות החינוכי שבאו במגע עם התלמידה החולה ישהו בבידוד עד ה-16/01 כולל.

• בישיבת משכנות התלמוד ברחוב דובנוב התגלה תלמיד מכיתה ט'1 קפסולה 1 חיובי לקורונה. תלמידי כיתה ט'1 קפסולה 1 והצוות שבאו במגע עם התלמיד החיובי ישהו בבידוד עד ה- 16/1 כולל.

• בבית ספר בית יעקב ברחוב רוטשילד נמצאה תלמידה מכיתה ח'3 חיובית לקורונה, הילדים וצוות המורים שבאו איתה במגע נדרשים לשהות בבידוד עד 13/01 כולל.

• בבית ספר שחר בוגרים ברחוב רמח"ל התגלתה סייעת בכיתת אודם כחיובית לקורונה . ילדי הכיתה והצוות שבאו במגע עם הסייעת החולה ישהו בבידוד עד ה13.1 כולל.

• תלמיד ממעון אמונה, הדר גנים רחוב חנה רובינא 23 בכיתת גמולים התגלה כחולה חיובי לקורונה. תלמידים וצוות ההוראה שבאו איתו במגע יכנסו לבידוד עד ל 11/1 כולל.

• בבית הספר אריק איינשטיין, התגלתה אשת צוות כחיובית לקורונה. תלמידי כיתה א'5 ישהו בבידוד עד 11/01 כולל. תלמידי כיתה א'3 ישהו בבידוד עד 13/01 כולל.

• בית ספר מורשה בנים התגלו שני תלמידים חיוביים לקורונה מכיתות א4 וג3 קפסולה א. כיתה א4 ותלמידי כיתה ג3 קפסולה א׳ והצוות שבאו במגע עם התלמידים החיוביים ישהו בבידוד עד ה- 13/1 כולל.

• בבית ספר ביאליק התגלה תלמיד חיובי מכיתה ב'3, הילדים וצוות המורים שבאו איתו במגע נדרשים בבידוד עד 13/01 כולל.
• בתלמוד תורה פרי מגדים התגלה תלמיד כיתה ד׳ חיובי לקורונה, תלמידי כיתה ד' והצוות שבאו במגע עם התלמיד החיובי ישהו בבידוד עד ה- 13/1 כולל.

• בבית הספר פאול קור, התגלה איש צוות בצהרון כחיובי לקורונה. תלמידי כיתה א' צהלון והצוות החינוכי שבאו במגע עם איש הצוות החולה ישהו בבידוד עד ה-16/01 כולל. כמו כן התגלה איש צוות בצהרון כחיובי ולכן גם תלמידי כיתה ב' פקאן והצוות החינוכי שבאו במגע עם איש הצוות החולה ישהו בבידוד עד ה-17/01 כולל.

• בבית הספר יד לבנים, רחוב יהלום, התגלתה תלמידה מכיתה א'1 כחיובית לקורונה, תלמידי כיתה א'1 והצוות, תלמידי הצהרון וצוות הצהרון שבאו עימה במגע יכנסו לבידוד עד13/1 כולל.


הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו


 

אולי יעניין אותך גם

תגובות

תגובה אחת
  1. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

    וחוץ מבית ספר בית יעקב שבו 10 חולות מתוך 1000 תלמידות, גרינברג לא סגר אך בית ספר.

🔔

עדכונים חמים מ"מלאבס - פתח תקוה"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר