החילוץ ה-20 של הרב שמריה אבא-שאול

שמריה, סגן מנהל סניף פתח תקוה של מוקד ידידים, חילץ במהירות הבוקר ילדה שננעלה ברכב אביה ברחוב פיק"א