רמי גרינברג, אורי אהד. צילומים מטה גרינברג, פרטי

בית המשפט דחה את ישיבת המועצה, חילופי האשמות בין האופוזיציה לקואליציה

בקואליציה מאשימים את האופוזיציה בביטול הישיבה, באופוזיציה מדגישים שלא ביקשו לבטל את הישיבה אלא לקיים אותה בהתאם לנהלים. השופט החליט לדחות את הישיבה וחייב את העירייה בהוצאות משפט

פורסם בתאריך: 27.4.20 11:59

ביטול ישיבת מועצה מקוונת שנועדה לאתמול (ראשון) עורר מלחמת השמצות והאשמות בין האופוזיציה לקואליציה. ראש העירייה רמי גרינברג, טוען שישיבת המועצה בוטלה מאחר וחברי האופוזיציה פנו לבית המשפט וביקשו לבטל את הישיבה. חברי האופוזיציה מבהירים שהם בשום שלב לא התנגדו לישיבה, אלא ביקשו לפעול על פי סעיף 47 כפי שמחייב משרד הפנים. על פי סעיף זה בישיבה מקוונת, מאחר ורק ראש העירייה יכול לזמן ישיבה כזו ולהעלות הצעות, צריך לאשר את כל הסעיפים שעולים לסדר היום פה אחד של כל המשתתפים בישיבה אשר אותם הצליחו להשיג. עוד טוענים חברי האופוזיציה שעל פי המסמך שקיבלו ב-21 באפריל, לא מדובר בהצעות חדשות בסדר היום, אלא בהצעות שאושרו כבר בהצבעה במייל לפני כחודש. עוד הם טוענים שבסדר היום אין התייחסות לפטור מהארנונה, אלא מופיע סעיף דחיית מועד תשלום הארנונה שכבר אושר. עוד מבהירים באופוזיציה שדחיית הישיבה לא מנעה את אישור מתן הפטור מארנונה לעסקים, מאחר ולכך אין צורך באישור מועצה, אלא רק להחלטה על אפשרות להגשת בקשות להנחה עבור עסקים שאינם בקריטריונים לפטור שגיבש משרד הפנים.
על פי סעיף 47 לפקודות העירייה, רק ראש העירייה יכול לכנס ישיבה דחופה של המועצה בנושאים הקשורים בהצלת נפש או רכוש ולעלות הצעות לסדר. כאשר אין אפשרות מעשית לכנס את המועצה, ניתן להעביר את נוסח ההצעה לחברי המועצה בכתב/ בטלפון ולשאול אותם לעמדתם. על פי סעיף 47 ההצעה תיחשב מאושרת אם תמכו בה כל חברי המועצה שניתן היה להשיגם וההחלטה שהתקבלה תיכלל בפרוטוקול ישיבת המועצה הבאה.

עיריית פתח תקוה צילום זאב שטרן

עיריית פתח תקוה צילום זאב שטרן

על פי החלטת השופט, בעירייה הדגישו בתגובתם לפניית האופוזיציה, כי כינוס של מועצת העיר לצורך קבלת החלטות שוטפות באמצעות היוועדות חזותית אינו חזיון נדיר. "הדבר מקובל ברשויות מקומיות נוספות. לראש העיריה קיימת סמכות להחליט על קיומה של ישיבה פלונית במקום אחר, כפי שנקבע בסעיף 20 לתקנון שבתוספת השנייה לפקודת העיריות". בעירייה ציינו בתגובתם ש"היוועדות חזותית משולה לקיומה של ישיבה פלונית במקום אחר ומתיישבת עם תכליתו האובייקטיבית והסובייקטיבית של החוק". באופוזיציה טענו כי לפי הנהלים לא ניתן לקבל הכרעה בהיוועדות חזותית שלא בפה אחד.

בהחלטתו כתב השופט אורן שוורץ: "העברת הישיבה כולה למדיה דיגיטאלית שנשלטת על ידי עובד עירייה או על ידי ראש העירייה אינה משולה להעברת ישיבת המועצה למיקום גיאוגרפי שונה. מדיה דיגיטאלית שכזו עלולה למנוע מחברי המועצה להשמיע את דעתם כראוי והיא נתונה לשליטת גורמים חיצוניים". עוד כתב השופט שגם אם הוא יניח כי בנסיבות מסוימות ובהסכמת חברי מועצת העיר ניתן לקיים כינוס של מועצת העיר באמצעות היוועדות חזותית, הרי שלתגובת המשיבים לא צורפה חוות דעת או תצהיר ממנו הוא יוכל ללמוד כי מתקיימים כל התנאים המהותיים שנקבעו בהוראת השעה, כלומר התחייבות "ש"תאפשר לכל המוזמנים לישיבה לראות באמצעות מסך ולשמוע את כלל המשתתפים בישיבה ואת הנעשה במהלך הישיבה בזמן אמת ולהשמיע את עמדותם". בהמשך ציין השופט כי "נראה כי חלק מהנושאים שבכוונת המשיבים להעלות היום לסדר היום חופפים לאלה שהובאו להצבעה בפני מועצת העיר על פי הפרוצדורה שהתקיימה ביום 29.3. בהתאם לסעיף 47 לתוספת השניה בפקודת העיריות, כגון: נושא התמיכות וחלוקת מקדמות; אישור שינויי תקציב; אישור תכנית פיתוח רב שנתי; אישור דחיית מועד תשלום ארנונה. תמוה בעיני מדוע יש צורך להעלות מחדש על סדר יום נושאים שלכאורה הובאו להכרעת מליאת מועצת העיר כבר בחודש מרץ 2020. לסוגיה זו לא ניתן הסבר מניח את הדעת בתגובת המשיבים. אף לא נמסר מה היו תוצאות ההצבעה שנערכה בסוף חודש מרץ 2020, אם בכלל".
לבסוף כתב השופט, ככל שתושלם חקיקת הוראת השעה או אם תובא לפניו ראיה לכך שהתנאים שנקבעו בהוראות השעה ייושמו ותינתן הבהרה נאותה באשר לתוצאות ההצבעה שהתקיימה, יראה הדבר כשינוי נסיבות שיהיה בו די כדי לפנות בבקשה לעיון מחדשה בהחלטה הזו. לבסוף, הוא מציין, "אני מורה למשיבים להימנע מקיום ישיבת מועצת העיר פתח תקווה במתכונת של היוועדות חזותית. לנוכח התוצאה אליה הגעתי אני מחייב את המשיבים בהוצאות משפט בסך 5,000 שקלים".
לאחר ביטול הישיבה כתב גרינברג: "לצערי בחוסר אחריות ציבורית ופוליטיקה קטנה פנו חברי מועצה מהאופוזיציה לבית המשפט וביקשו לבטל את הישיבה שתוכננה לערב. מדובר במעשה נבזי אשר מראה כי בשם הפוליטיקה הקטנה פוגעים בתושבים עצמם בשעה קשה זו. כמי ששם את התושב בראש סדר העדיפויות, אהפוך כל אבן כדי שתמצא האפשרות להעביר את הנושאים החשובים לעיר, לתושביה ולכל בעלי העסקים והחברות. למרות הפוליטיקה הקטנה שחברי האופוזיציה מנסים לעשות על גב הציבור, אנחנו נקדם פתרונות אחרים לקידום הנושאים החשובים".

באופוזיציה הגיבו לדבריו וכתבו: "גרינברג מקריב את טובת התושבים על מזבח העסקנות הפוליטית. במשך למעלה מחודש מונע גרינברג את יישום החלטות המועצה שהתקבלו ביום 30/3/2020, לא דחה את תשלומי הארנונה שאישרנו ולא העביר את הכספים לעמותות השונות. ציפינו כי דווקא בתקופה כזו, יזנח גרינברג את מלחמות הקואליציה-אופוזיציה החביבות עליו ויתמוך יחד איתנו במתן הקלות וביישום החלטות אשר התקבלו ואושרו כדי להקל עם התושב אך שוב התאכזבנו לגלות כי אין לגרינברג בעיה לפגוע בתושב, לשקר ולהסית ובלבד שלא יתן ידו ליוזמות של חברי מועצה ששמם אינו רמי גרינברג. בית המשפט עצר היום את השתוללותו של גרינברג ואת ניסיונו לנצל את מצוקת הציבור לטובת רווחים פוליטיים".
לאור פרסום הודעות האופוזיציה, הוציאה לשכת ראש העיר את ההודעה הבאה: "על פי קביעת היועצת המשפטית המסתמכת על סעיף 47 לתוספת השנייה לפקודת העיריות, בפעמים הקודמות כל חברי המועצה נדרשו לאשר את הסעיפים פה אחד (כל 29 חברי המועצה). בשל העדרותו של חבר האופוזיציה איציק ברוורמן מהצבעות אלו, הסעיפים לא אושרו. בנוסף, בפעמים הקודמות נדרשו חברי המועצה לאשר את דחיית הארנונה לעסקים ואילו עכשיו הם נדרשים לאשר את הפטור לשלושה חודשים, בהתאם לתקנות שנחתמו בשבוע שעבר ע"י שר הפנים. נציין כי בניגוד לנטען, מועצת העיר חייבת לאשר את הנושאים שאינם מופיעים בתזכיר המקורי ונוגעים ספציפית לעסקים בפ"ת. מה שמופיע בתזכיר, אכן לא דורש אישור מועצה. יחד עם זאת, בפ"ת ישנם אלפי נכסים שלא מופיעים בסיווגים שהממשלה קבעה ועל כן חברי המועצה נדרשים לאשר את התזכירים שמופיעים תחת כל רשות בסיווג אחר".
בעקבות ההודעה החוזרת שלחו חברי האופוזיציה מסמכים אשר לדבריהם מגבים את טענותיהם וציינו: "בסדר יום המועצה שבוטלה מופיעים נושאים ממוחזרים עליהם כבר קיבלה המועצה החלטה ביום 30/3 וגרינברג עצר את יישומם ובניגוד לדרישתנו עוד מיום 22/4, לא מופיעה הבקשה לאישור מתווה הארנונה של משרד הפנים. נוכח ההסתה השקרית והחמורה שעולה אפילו מעבר להוצאת דיבה אנו שוקלים צעדים משפטיים כנגד גרינברג אישית".

חושבים שבכך זה הסתיים? טעות. לפני כשעה הוציאה העירייה הודעה נוספת בה נכתב: "אתמול ראש העירייה רמי גרינברג, אישר את הפטור בארנונה לעסקים בפתח תקוה למשך שלושה חודשים. הפטור יהיה תקף בין התאריכים 1 במרץ ל- 31 במאי ויינתן באופן אוטומטי. לצד הפטור עצמו שלא דרש את אישור המועצה ויינתן כמתוכנן, מועצת העיר התבקשה לאשר אמש את המועד האחרון בו נדרשים העסקים שלא נכללו בתקנות משרד הפנים להגיש את נימוקיהם לעירייה מדוע בכל זאת מגיע להם את הפטור. בשל אי כינוסה של המועצה, המועדים למתן פטורים עבור החריגים יוסדרו בימים הקרובים עם כינוס המועצה. בפ"ת יש למעלה מ-10,000 עסקים אשר בתוכם עסקים רבים שאינם עונים על ההגדרות בתקנות משרד הפנים. על פי ההצעה שתוכננה לעלות אמש, בעלי העסקים שלא עמדו בתנאי התקנות ובכל זאת סברו כי מגיע להם הפטור, היו צריכים להגיש בקשה מנומקת עד ל-30.6 כאשר לעירייה יש 60 יום להשיב על בקשות אלו. כאמור, למרות אי כינוס המועצה, הפטור יינתן כרגיל לעסקים שעונים על הגדרות התקנות של משרד הפנים.
גרינברג: "אתמול הבאתי בפני מועצה העיר את הסדרת המועדים למתן פטורים לטובת נימוקי העסקים שלא עמדו בתקנות. חשוב לציין כי מתן הפטורים, כפי שמופיעים בתקנות משרד הפנים יתקבלו בכל מקרה ובכינוס המועצה שיהיה בימים הקרובים, נפעל כדי לאשר גם את המועדים המוחרגים".


הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו


תגובות

אין תגובות

אולי יעניין אותך גם

🔔

עדכונים חמים מ"מלאבס - פתח תקוה"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר