הדמיית תוכנית סירקין, באדיבות רמ"י
הדמיית תוכנית סירקין, באדיבות רמ"י

אלפי יחידות דיור: אושרה תוכנית הבנייה במזרח מחנה סירקין

הן במטה המאבק והן בעירייה מדברים על הישגים ועל התנגדויות שהתקבלו. התוכנית כולל גם עשרות אלפי מ"ר לשטחי מסחר ותעסוקה

פורסם בתאריך: 9.8.21 08:36

מרבית ההתנגדויות נדחו, ותוכנית הבנייה על החלק המזרחי של מחנה סירקין אושרה. הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מרכז אישרה השבוע את התוכנית להקמת רובע מגורים חדש במזרח מחנה סירקין, שיכלול 4,224 יחידות דיור מתוכן 845 יקצו עבור דירות קטנות ו-250 יוקצו עבור דיור מוגן; כ-67,000 מ"ר עבור שטחי מסחר ותעסוקה, כ-142,000 מ"ר עבור מבני ציבור. בנוסף, התוכנית כוללת תוספת של כ-160 של שטחים פתוחים וכן שימור של כ-700 עצים. מדובר בשלב השני של התוכנית, כאשר שלב א' כלל כ-8,000 יחידות דיור.

אחד הפעילים המרכזיים במטה המאבק נגד התוכנית, ירון קדושים, מציין כי: "התוכנית אושרה תחת הגבלות הסכם הפשרה של סירקין שלב א', ולא יינתן היתר בנייה לסירקין שלב ב', אלא לאחר השלמת כל הפרויקטים התחבורתיים הכוללים. מטה המאבק השיג הישג ענק בכל קנה מידה. הסכם הפשרה על תוכנית היסוד של סירקין, שהשיג מטה המאבק בבית המשפט לפני כשנה הוא שריר וקיים, זאת בנוסף להתנגדות שלנו על שלב ב' שהתקבלה במלואה בנושאים התחבורתיים. מאבק של שנים ארוכות של חבריי ושלי נשא פירות רבים לעתיד טוב יותר לפתח תקווה".
יחד עם זאת, טוען קדושים כי התוכנית שאושרה הינה נדבך נוסף בתוכנית הענק של סירקין וכי מוקדם לנוח על זרי הדפנה. "נדבך זה נשען על שלב א' שבו בית המשפט בהמשך לעתירת מטה המאבק קבע שורת סייגים והגבלות שנותנים מערכת בלמים לתוכנית הזאת", הוא אומר, "התוכנית עדיין רעה לעיר ולאזור ולכן נדרשת ערנות תמידית. בית המשפט קיבל את טענותינו וכפה על המדינה הסכם פשרה איתנו וזה הישג עצום, כדי שהתוכנית הזאת תקבל איזון מתאים בין הצורך לפתרון בעיית הדיור לבין הצורך לשמור על איכות חיים סבירה ונורמלית".

בעיריית פתח תקווה מוסיפים כי "על אף התנגדויות העירייה בתוכנית סירקין ב', כפי שהוגשו בשבוע שעבר, החליטה הועדה המחוזית במנהל התכנון להפקיד את התוכנית, תוך התחשבות במספר התנגדויות חשובות שהוצגו על ידי העירייה. בין ההתנגדויות שהתקבלו: ביצוע התוכנית לאחר סיום בניית כלל הפרויקטים התנועתיים הקבועים בתוכנית סירקין מזרח, טיפול במערך התברואתי והקצאת שטח ייעודי עבור טרמינל לפינוי אשפה אשר יהיה ידידותי לסביבה, הוספת הוראה על פיה התנאי לעהוצאת היתר בנייה הוא אישור התוכנית לצרכי רישום בוועדה המקומית, וכן שימור ככל הניתן של העצים הבוגרים בעת ביצוע הכביש המוביל לקריית החינוך ושילובם בחתך הדרך המתוכננת".
ראש העירייה רמי גרינברג ציין כי: "כפי שהוזכר פעמים רבות בעבר, אנחנו מתנגדים עקרונית לתוכניות שהמדינה מקדמת בסירקין ופועלים בכל הכלים שעומדים לרשותנו כדי למזער את הנזקים בנושא. העירייה תמשיך להציג אלטרנטיבות חלופיות שיבטיחו כי האינטרסים של התושבים יקבלו ביטוי משמעותי בפרויקטים השונים. רשמנו עד כה מספר הישגים בנושא כפי שגם באו לידי ביטוי בהחלטה זו ונמשיך לפעול להישגים נוספים לטובת התושבים".

כזכור, התוכנית ביוזמת משרד הביטחון ורשות מקרקעי ישראל, הינה חלק ממהלך תכנוני כולל בשטח המיועד לפינוי מחנה סירקין שבפתח תקווה, בהתאם להחלטת הממשלה לפינוי מחנות צה"ל במרכז הארץ. התוכנית, שנערכה ע"י אדריכל עמוס ברנדיס אדריכלות ותכנון עירוני ואזורי בע"מ, תתפרש על שטח כולל של כ-600 דונם, ומצויה בשטח שממזרח- למתחם "סירקין-מערב" שאושר ע"י הוותמ"ל (תמ"ל 1076), מדרום- שכונת בלינסון וכפר סירקין, ומצפון- נחל שילה. התוכנית כוללת 4,224 יחידות דיור מתוכן כ-845 יוקצו עבור דירות קטנות ו-250 יוקצו עבור דיור מוגן. אופי הבינוי בתוכנית הינו מדורג: בינוי גבוה של עד 24 קומות לאורך ציר התחבורה הציבורית שבמרכז השכונה, והולך ויורד לבינוי של 4-6 קומות בחלק הצפוני הפונה לנחל שילה ובדרום לכיוון כפר סירקין ולשכונות הקיימות.

בהיבט התחבורתי, התוכנית נשענת על מערך תחבורה ציבורית הכולל נתיבי העדפה ותחבורה ציבורית וקירבת הפרויקט תחנות קו המטרו M2 המקודם במסגרת תת"ל 102, תחנת הרכבת סגולה וכן על ציר מסילת ברזל של המסילה המזרחית שבביצוע. מדובר בתוכנית המשלימה את התכנון המפורט שאושר במסגרת תוכנית 'סירקין א' ממערב (תמ"ל 1076) בהתאם לתוכנית השלד לפינוי המחנה הכוללת כ-12,000 יחידות דיור, בשילוב של שטחי תעסוקה ומסחר, שטחים ציבוריים פתוחים ברמה עירונית וכלל עירונית, תשתיות ועוד.

בנוסף ליחידות הדיור, התוכנית כוללת כ-67,000 מ"ר עבור שטחי מסחר ותעסוקה, כ-142,000 מ"ר עבור שטחי ציבור, וכ-160 דונם שטחים פתוחים. בתחום התוכנית מופו 772 עצים בוגרים שברובם נמצאים באזור הדרומי בו קיימת חורשת אקליפטוסים גדולה. התוכנית מציעה שטחים נרחבים המיועדים לצרכי ציבור הכוללים מתן מענה לצרכים כלל עירוניים כולל לשכונות הקיימות מדרום ובנוסף יכללו שטח למוסד אקדמי ומוזיאון עירוני. בתכנון ניתן דגש לשטחים ציבוריים פתוחים ובהם פארק נחל שילה ברוחב 100 מטר, שימור חורשת אקליפטוס בדרום התוכנית וציר ירוק ומרכזי המחבר בניהם, גנים ופארקים. כמו כן, התכנית כוללת הנחיות לשימור האתרים ההיסטוריים במתחם המצויים ברשימת האתרים לשימור של פתח תקווה.

מתכנן מחוז מרכז במינהל התכנון, גיא קפלן: "מדובר בתוכנית הכוללת תכנון עירוני ואורבני עדכני המתבסס על עירוב שימושים של מגורים, מסחר ומשרדים. התוכנית נשענת על מערכת תחבורה ציבורית רבת קיבולת, תוך דגש על המרחב הציבורי והולך הרגל, באמצעות חיבורים בין מוקדי השטחים הציבורים והשטחים הפתוחים. בנוסף, התוכנית כוללת הוראות לשימור נחל קנה וחורשת האקליפטוסים שבתחום התוכנית".

מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל, יעקב קוינט: "אישור תוכנית סירקין מזרח הינה אבן דרך נוספת בפעילות רמ"י להסבת מחנות צה"ל באזור המרכז המבוקש לטובת הקמת שכונות מגורים רחבות היקף. רמ"י רואה בפיתוח השטחים אשר היו מוחזקים ע"י מערכת הביטחון עתודת קרקע משמעותית לפיתוח בשל מיקומן האסטרטגי בלב אזורי הביקוש ובשל היות הניצול היעיל של קרקע מופרת ובנויה. אישור התוכנית ושיווק יחידות הדיור ייתן מענה לביקושים במרכז הארץ ובפרט לטובת זוגות צעירים. הסכם הגג המתגבש בין עיריית פתח תקווה לרמ"י הינו אחד מהסכמי הגג המשמעותיים ביותר שהתגבשו לאור היקף יחידות הדיור הנרחב בו ומיקום השכונות בלב אזורי הביקוש. השכונה החדשה שתוקם תוכננה באופן היוצר איכות חיים גבוהה מתוך מתן דגש על עירוב שימושים במקבל להתבססות על תחבורה ציבורית וקו מטרו עתידי מחד ומאידך מערך שבילים משמעותי להולכי רגל".


הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו


 

תגובות

תגובה אחת
תגובה אחת
  1. מיקי

    הכל יופי אבל האוצר לא ייתן כסף למחלפים ודרכי גישה אפילו שזה בתקציב . אז הפקקים בכניסה וביציאה מובטחים , שלא יעבדו עליכם , בתקופה הזו של מחסור בתקציבים , האוצר לא יפנה כספים לכבישים וכל מי שמספר לכם , שייתן ערבות אישית , כולם גיבורים על הנייר .

אולי יעניין אותך גם

🔔

עדכונים חמים מ"מלאבס - פתח תקוה"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר