עו"ד ליאור דגן, רונן אלעד, עו"ד עמית פינס. צילומים: עזרא לוי, רונן אלעד, עופר וקנין
עו"ד ליאור דגן, רונן אלעד, עו"ד עמית פינס. צילומים: עזרא לוי, רונן אלעד, עופר וקנין

משיכות הכספים החריגות, טענות לחוב כספי משמעותי והליך משפטי שלא החל: תיק רונן אלעד נפתח

לפני כשש שנים הגיש רו"ח קדמי דוח הנוגע להתנהלותו של רונן אלעד, הבעלים לשעבר של הפועל. מהדוח עולים ממצאים חמורים, לפיהם אלעד משך שלא כדין סכומי כסף רבים, אך המפרקים עו"ד דגן ופינס לא הגישו בקשה להשבת הכספים עד היום. "החלטנו להמתין עם הגשת הבקשה כנגד אלעד עד לאחר בחינת ההתפתחויות בהליכי הגישור בעניינו של שמיר", הגיבו

פורסם בתאריך: 25.12.18 17:51

ב-30.12.2012 הגישו המפרקים של הפועל, עורכי הדין ליאור דגן ועמית פינס לבית המשפט את "הדוח הראשון" – זה העוסק בהתנהלות הכספית לאחר תקופתו של מאיר שמיר כבעלי המועדון באופן רשמי – התקופה בין השנים 2005-2011. את הדוח ערך רו"ח גלעד קדמי, אשר ליווה את עורכי הדין דגן ופינס בהליכי הבדיקה, במהלכן חקרו מעורבים רבים ונבדקו נתוניה הכספיים של העמותה שניהלה את המועדון.

כבר בפתח הדברים, מציינים דגן ופינס כי התגלו אי סדרים משמעותיים בניהול עסקי העמותה, ואף ניטלו מקופתה כספים רבים בסכומים משמעותיים שלא כדין. הדוח הועבר לידי המשטרה, אולם התיק נסגר לגבי כל המעורבים ולא הפך לפרשה פלילית.

הנושא היחיד מהדוח שנשאר פתוח מבחינת המפרקים עד היום הוא זה הנוגע לרונן אלעד, הבעלים של המועדון בין השנים 2005-2009, נגדו עלו טענות קשות בדוח, אך עד היום לא הוגשה על ידי עורכי הדין דגן ופינס כל בקשה הנוגעת להליך משפטי מולו. אלעד כיום הוא איש עסקים מצליח, אשר רכש לפני כשנה את רשת מוצרי התינוקות "שילב" תמורת כמאה מיליון שקלים, כך על פי פרסומים בתקשורת. אלעד קיבל את זכויות הניהול במועדון מידיו של מאיר שמיר בשנת 2005, כאשר בין השניים התקיימו, על פי פרסומים בתקשורת, קשרים עסקיים נוספים, בעוד שמיר שימש כספונסר הראשי של הקבוצה גם בתקופתו של אלעד. תקופתו של אלעד במועדון לוותה במחאות על ידי הקהל, בעיקר סביב מכירתם של שחקני הקבוצה יוסי שבחון וטוטו תמוז.

רונן אלעד. צילום: זאב שטרן

בדוח שהגיש רו"ח קדמי צוין כי "כרטיס החשבון של רונן אלעד כולל תנועות רבות בסכומים מהותיים בחובה ובזכות ולמעשה התנהל בדומה לחשבון בנק שבו יש כניסות ויציאות רבות של כסף (מאות תנועות של משיכות והכנסות לעיתים על בסיס יומיומי) ולא כפי שהיה מצופה מחשבון של ספונסר (תומך) שבו יש צפי לראות כניסות כספים בלבד וכמעט ואין סיבה לראות משיכת כספים, למעט החזרי הלוואות ככל שהיו".

בחודש אוגוסט 2008 נחתם הסכם בין חברת "גמול נדל"ן" לבין העמותה שניהלה את הפועל, לפיה תשלם 200 אלף דולרים לשנה במשך שלוש שנים עבור "חסות ופרסום". בשלב מאוחר יותר נחתם הסכם נוסף בין הצדדים שהחליף את ההסכם הראשון, ובו סוכם כי גמול נדל"ן תשלם בשני תשלומים חודשיים, בחודשים ינואר-פברואר 2010, חודשיים לאחר התפטרותו הרשמית של אלעד מהעמותה, סך כולל של 2,350,000 שקלים למועדון.

"מבדיקת חשבון הבנק של העמותה אליו הופקדו כספים אלה וממסמכי הנהלת החשבונות של העמותה, נמצא כי רוב הסכום נמשך מחשבון הבנק של העמותה (בשיקים או בהעברות בנקאיות) לטובת מר רונן אלעד ו/או חברה שבשליטת רונן אלעד", נכתב בדוח של רו"ח קדמי. "מכיוון שעל פי ההסכם מ-18.11.09, לכל המאוחר במועד זה, התפטר מר רונן אלעד מחברותו בוועד העמותה ומחברותו בעמותה בכלל ולא כיהן לאחר מכן כחבר הנהלת קבוצת הכדורגל ולא עובד של העמותה, הרי שאסור היה על רונן אלעד לשמש כמורשה חתימה של העמותה ובוודאי שאסור היה עליו לבצע העברות של כספים בסכומי עתק (סך של כ-2.35 מיליוני שקלים) שכמעט כולם ביצע לטובת עצמו ו/או לטובת חברות שבשליטתו. יודגש כי על פי חוק העמותות ניתן למנות מורשי חתימה רק על פי הקבוע בתקנון העמותה והמחייב אותה ומסיבה זו רונן אלעד לא יכול היה לשמש כמורשה חתימה בעמותה ואסור היה עליו לבצע העברות כספים מחשבון העמותה, ובוודאי שאסור היה עליו לשלוח יד בכספי העמותה".

רונן אלעד מודיע על עזיבתו ב-2009. צילום: זאב שטרן

רונן אלעד מודיע על עזיבתו ב-2009. צילום: זאב שטרן

חוב של 1.7 מיליון שקלים

בסוף חודש יולי 2009, חודשיים לאחר שכינס מסיבת עיתונאים והודיע על עזיבת המועדון, חתם אלעד על שטר הון בסך של 2,038,000 שקלים, במסגרתו התחייב כלפי העמותה שניהלה את המועדון וכלפי הבקרה התקציבית כי סכום ההלוואות שסיפק לעמותה לא יפחת מסכום זה, אלא אם יקבל על כך אישור מהבקרה ומהעמותה.

"בפועל", כותב רו"ח קדמי בדוח, "מסוף שנת 2009 ואילך יתרתו של אלעד פחתה משמעותית מסכום זה תוך הפרה של התנאים הנקובים בשטר ההון. שטר ההון אינו ניתן לפירעון (חלקי או מלא) אלא בהסכמה מראש ובכתב הן של העמותה והן של הרשות לבקרת תקציבים, ולפיכך חל איסור על רונן אלעד למשוך כספים מהעמותה באופן שיתרתו תפחת מהסכום הנקוב בשטר ההון, אלא בהסכמת העמותה ובאישור בכתב מאת הרשות לבקרת תקציבים. לא הוצג בפניי כל מסמך המאשר פרעון שטר ההון ובהתאם למידע שנמסר לי, רונן אלעד לא קיבל אישור כלשהו מהרשות לבקרה תקציבית למשוך כספים באופן שיתרתו תפחת מהסכום הנקוב בשטר ההון, ולפיכך כל משיכה שבוצעה על חשבון שטר ההון הינה משיכה אסורה שעל רונן אלעד להשיב לקופת העמותה".

ארבעה חודשים לאחר החתימה על שטר ההון, התפטר אלעד בחודש נובמבר 2009 מכל תפקידיו בעמותה ובוועד המנהל שלה. בהתאם להסכם הפרישה שלו מהעמותה, התחייב אלעד להעביר לידי העמותה 2.9 מיליון שקלים במספר תשלומים, לצורך סגירת חובות והתחייבויות שונות של המועדון. בנוסף, התחייב לשאת ב-50 אחוזים מחובות העבר של העמותה נכון ל-1.6.2009. מהבדיקה שערך רו"ח קדמי, כאשר מבצעים חישוב של הצ'קים שלא נפרעו במסגרת ההסכם ובהתחשב בהתחייבותו של אלעד במסגרת שטר ההון, עולה כי יתרת החוב של הבעלים לשעבר לעמותה עומדת על 1,783,000 שקלים.

מחאת אוהדי הפועל נגד רונן אלעד ב-2009. צילום: זאב שטרן

מחאת אוהדי הפועל נגד רונן אלעד ב-2009. צילום: זאב שטרן

בפתח הדוח שהגישו המפרקים, ציינו עו"ד דגן ופינס כי "בכוונת המנהלים המיוחדים להגיש בקשה/ות מתאימה/ות למתן הוראות בזמן הקרוב בהתבסס על ממצאי הדו"ח וממצאי המנהלים המיוחדים בהליכי החקירות", אולם שש שנים חלפו מאז נכתב אותו משפט והמפרקים לא נקטו בכל הליך משפטי מול אלעד. לכך, כמובן, יש לצרף את משך הזמן החריג בו נמשך הליך הגישור בין המפרקים לבין מאיר שמיר בנוגע להסכם אצטדיון "האורווה", כאשר רק לאחר פניית "ספורט מלאבס" לבית המשפט, התבקשו המפרקים לתת עדכון סופי בנוגע להליך הגישור עד ה-15 בינואר, לאחר כשלוש שנים של גישור ללא תוצאות.

תגובת עורכי הדין דגן ופינס: "בעקבות הגשת הדו"ח, פנתה משטרת ישראל אל המנהלים המיוחדים בבקשה לקבל עותק של הדו"ח על נספחיו, לצרכים חקירתיים. המנהלים המיוחדים גם קיימו, לבקשת המשטרה, מספר פגישות עם גורמים שונים במשטרה, שביקשו לקבל מידע ונתונים הנוגעים לדו"ח וממצאיו. המנהלים המיוחדים החליטו, משיקולים שלא ניתן לפרטם, להמתין עם הגשת בקשות הנוגעות לדו"ח קדמי עד לאחר סיום ומיצוי הליכי החקירה של המשטרה. במקביל להליכי החקירה, הוגש דו"ח נוסף ע"י המנהלים המיוחדים בנוגע למאיר שמיר (בקשה 54), שבעניינו מתנהל הליך גישור בפני המגשר עו"ד עמוס גבריאלי (הגישור צפוי להסתיים באמצע ינואר 2019). מאחר שבין דו"ח קדמי לבין דו"ח שמיר קיימת חפיפה במובנים מסוימים, החליטו המנהלים המיוחדים להמתין עם הגשת הבקשה כנגד רונן אלעד עד לאחר בחינת ההתפתחויות בהליכי הגישור בעניינו של שמיר. עם סיום הליכי הגישור, יבחנו המנהלים המיוחדים הגשת בקשה מתאימה בעניינו של רונן אלעד בהסתמך על ממצאי דו"ח קדמי, תוך לקיחה בחשבון את מכלול השיקולים וההשלכות הנוגעות לכך גם על ההליכים המקבילים".

תגובתו של רונן אלעד לדברים לא התקבלה.

תגיות:

אולי יעניין אותך גם

תגובות

3 תגובות
  1. אוהדים שאכפת להם.

    מכרתם אותנו..לישמעלים.הכתוב אומור היום תעמדו למישפט.המבין יבין

  2. כחולים וותיקים

    בני קוזשבילי.צדק.וצדק.וכולם שתקו. סופם של גנבים להיתפס. ולהישפט

🔔

עדכונים חמים מ"מלאבס - פתח תקוה"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר