דורון גלנט. צילום זאב שטרן
דורון גלנט. צילום זאב שטרן

הפלא הכלכלי של הפועל: רווח של 1.9 מיליון שקלים בשנה. חשיפה

ממסמכים שהגיש המועדון לרשם העמותות והגיעו ל"ספורט מלאבס" עולה תמונה מפתיעה באשר למצבה הפיננסי של הפועל. וגם: התחזית האופטימית מאוד לשנתיים הקרובות

פורסם בתאריך: 25.6.18 12:11

במסגרת המשבר הכלכלי החמור ממנו סובלת הפועל בחודשים האחרונים, עלתה לא פעם סוגיית אישור הניהול התקין של המועדון לשנת 2018. בפני העובדים, שסבלו במשך חודשים מאיחור בתשלום שכרם ולא קיבלו את כספם עבור שלושת החודשים האחרונים של העונה, הסביר הבעלים דורון גלנט כי לאחר שהאישור יתקבל, "ישתחררו" לא מעט כספים לטובת תשלום השכר. עיקול שהטיל הביטוח הלאומי על חשבונות הבנק של הקבוצה מונע את קבלת הכספים, למרות שהאישור התקבל בחודש שעברגם במהלך הדיון המשמעתי שהתקיים נגד הבעלים והמועדון בשבוע שעבר, נטען כי העיכוב בקבלת אישור הניהול התקין היווה גורם משמעותי בחוסר היכולת של המועדון לשלם את המשכורות.

מעיון בתיק החל"צ (החברה לתועלת הציבור) של הפועל (הפועל פתח תקווה כדורגל בע"מ), שהגיע ל"ספורט מלאבס", עולות מספר שאלות בנוגע למסמכים שהוגשו על ידי המועדון לרשם העמותות, ולפיהם קיבלה הפועל את האישור לשנת 2018.

בחישוב הכנסות המועדון לעומת ההוצאות בשנת 2017, מתגלה תמונה מפתיעה, שלכאורה לא עולה בקנה אחד עם המצב הכלכלי של הפועל בחודשים האחרונים. על פי מאזן הבוחן, שמתייחס לחודשים ינואר-דצמבר 2017, הפועל סיימה את שנת 2017 עם רווח של 1.9 מיליון שקלים. על פי הנתונים, רשם המועדון הכנסות של 5.2 מיליון שקלים מהמקורות הבאים: 1.475 מיליון שקלים ממנהלת הליגה, 658 אלף שקלים מהמועצה להסדר הימורים בספורט, 35 אלף שקלים מעיריית פתח תקוה ו-374 אלף שקלים מחיים כהן, אביו של שחקן הקבוצה בשנתיים האחרונות, דניאל. על פי הדו"ח, הכנסות מחלקת הנוער עמדו על 2.4 מיליון שקלים בשנת 2017, וישנו סעיף נוסף של הכנסות כלליות שעמד על 274 אלף שקלים. סעיף ההוצאות עמד על כ-3.3 מיליון שקלים בלבד, כאשר סעיף הוצאות השכר ב-2017 עמד על פי הדוח על 2.8 מיליון שקלים בלבד (לשם השוואה, בדוח שהוגש עבור שנת 2016, הוצאות השכר והנלוות עמדו על כ-3.5 מיליון שקלים).

רווח של 1.9 מיליון שקל ב-2017. מתוך מאזן הבוחן

רווח של 1.9 מיליון שקל ב-2017. מתוך מאזן הבוחן

נתון זה, על פניו, מעלה סימני שאלה. על פי גורמים בבקרה התקציבית, עלות המשכורות החודשית בהפועל העונה עומדת על כחצי מיליון שקלים. כלומר שרק עבור חודשים אוגוסט-דצמבר, עלות השכר אמורה הייתה לעמוד על כ-2.5 מיליון שקלים. כאשר אל מספר זה צריך לצרף כמובן את שכר העובדים עבור החודשים ינואר-מאי בעונה שעברה, קשה להאמין שמספר זה אכן משקף את הוצאות השכר של המועדון בשנה זו. מקריאת נתונים אלו עולה שאלה: אם המידע שנמסר על ידי הפועל נכון ומצבו הכלכלי של המועדון אכן השתפר באופן ניכר בשנת 2017, איך הפועל נקלעה לבעיות כלכליות כל כך קשות?

בנוסף, במסגרת מאזן הבוחן צוין כי דורון גלנט נמצא ביתרת חובה של 139 אלף שקלים. חשוב להדגיש בהקשר זה כי גלנט הצהיר בפני בית הדין של ההתאחדות לפני כשבוע כי עד היום הזרים למועדון כסף מביתו בהיקף של 1.6-1.7 מיליון שקלים. קשה לאתר בדוחות שהוגשו תיעוד להשקעה כספית מצידו של גלנט בתקופה המדוברת, פרט להלוואת בעל מניות בגובה 677 אלף שקלים שתפורט מיד, אם כי יתכן והדברים מצויים במסמכים שהוגשו לרשם, ושאינם נגישים לעיון הציבור.

שמו של דורון גלנט במאזן הבוחן, כאשר 139 אלף שקלים מופיעים בטור החובה

שמו של דורון גלנט במאזן הבוחן, כאשר 139 אלף שקלים מופיעים בטור החובה

במסמך נוסף שהוגש על ידי המועדון במסגרת הבקשה לאישור הניהול התקין לשנת 2018, ישנו פירוט של הלוואות לזמן ארוך נכון ליום 31.12.16. סך ההלוואות של המועדון, נכון ליום זה, עמד על 1,602,640 שקלים, משלושה מקורות:

  1. אלעד כהן – 320 אלף שקלים. מועד פירעון צפוי בשנת 2018.
  2. הלוואת בנקים – 605,299 שקלים.
  3. בעל מניות – 677,341 אלף שקלים. מועד פירעון צפוי בשנת 2018.

במסגרת המסמכים שהועברו אלינו מרשם העמותות, מופיע מסמך אחד שנראה חסר. במכתב מתאריך 3.5.2018 שנשלח על ידי המועדון לרשם העמותות, נכתב כי "בהתאם לדרישתכם (דרישת רשם העמותות, ל"ס) מצורפים המסמכים הבאים: 1. שטר הון. 2. הסכמים להלוואות. 3. הסברים לגבי יתרות הלוואה לזמן ארוך".

מסמכים אלו לא צורפו לתיק אותו קיבלנו מרשם העמותות. בפנייה שביצענו לרשם העמותות בנושא נאמר בתגובה כי: "לאחר בדיקה נראה כי מסמכים אלו אינם סרוקים בתיק החל"צ, לכן אין באפשרותנו לשלוח אותם. בתיק החל"צ ניתן לראות את המסמכים והדיווחים הפתוחים לעיון הציבור, שהוגשו על-ידי החל"צ בהתאם לחובות ההגשה הקבועות בחוק, ומסמכים נוספים הקשורים בסמכויות הפיקוח של רשם העמותות. לא כל המסמכים המוגשים לרשם נסרקים אל התיק".

הכנסות של 17 מיליון שקלים ב-2019

ב-22.3.2018 הגישה הפועל לרשם העמותות תכנית לצמצום גרעון לשנים 2018-2020, על פי דרישת רשם העמותות. בפירוט להערכות הכספיות שיגיעו לאחר מכן, נכתב תחת סעיף "הכנסות ממשחקים נטו" כי "בשנת 2018 תהיה הקבוצה בליגה הלאומית. הקבוצה צופה כי תתמודד על עליית ליגה וההכנסות לשנים 2019-2020 משקפות את הגידול בקהל לאור הצלחה חזויה". עוד נכתב בהמשך, באופן תמוה, כי הקבוצה משחקת כיום בליגה א'. "ההפרשים בין השנים (בנוגע לשנים 2018-2020 בתכנית ההבראה, ל"ס) נובעים מליגת הפעילות של הקבוצה – כרגע ליגה א', אולם אנו מכוונים כי הקבוצה תעלה ליגה בשנת 2020".

על פי תכנית ההבראה שהגיש המועדון – ההכנסות הצפויות בשנת 2018 יגיעו ל-7,270,000 שקלים, שיורכבו מהסעיפים הבאים: 500,000 שקלים הכנסות ממשחקים, 4,970,000 שקלים מהכנסות אחרות ו-1,800,000 שקלים ממחלקת הנוער. על פי התכנית, בשנת 2019 צפויות ההכנסות לגדול ללא פחות מ-17,270,000 שקלים וב-2020 ל-19,520,000 שקלים. על פי התכנית, המועדון יכסה בשלוש השנים האלו 1,999,944 שקלים מהגרעון שלו, שעומד על פי מאזן הבוחן על 2.455 מיליון שקלים נכון לסוף שנת 2017.

התכנית לצמצום גרעון של הפועל

התכנית לצמצום גרעון של הפועל

תגובת רואה החשבון של המועדון, חיים וורמברנד: "תפנו לבעל החברה ולא אליי בבקשה".

העברנו לדורון גלנט, שכהרגלו בחר שלא להגיב לנו, רשימה מפורטת של שאלות. בין היתר שאלנו על זהותו של המלווה אלעד כהן וסכום הכסף שכביכול הוא חייב למועדון על פי מאזן הבוחן.

עורך דינו של גלנט, שי אליאס, מסר בתגובה: "משרדנו מטפל בעניינים משפטיים ולא כספיים. פנה לקבלת תגובה מתאימה מהבעלים או מרו"ח החברה. ככל שישורבב שמנו לפרסום פוגעני, תוגש תביעת לשון הרע".

תגובת רשם העמותות: "מדי משנה מגישות למעלה מ-15 אלף עמותות וחברות לתועלת הציבור, דיווחים שנתיים לרשמי העמותות וההקדשות, לצורך מתן אישור ניהול תקין. מטבע הדברים, בשל היקף הפניות הגדול, הבדיקה הינה מוגבלת לשלמות הדיווחים ותוכנם. לצד זאת, מבצעים רשם העמותות וההקדשות מאות בדיקות מורחבות הבוחנות לעומק את התנהלות החל"צ והעמותות, בעיקר בעקבות פניות ואינדיקציות שמגיעות אליהם, אך גם באופן יזום. לשם מתן אישור ניהול תקין, רשם ההקדשות בוחן את הדו"חות הכספיים המבוקרים של חל"צ, ולא מסתפק במאזן בוחן. המאזן אמנם מציג את התנועות הכספיות לשנה מסוימת, נכון למועד הוצאתן, אך לא ניתן ללמוד ממנו אם החל"צ בגרעון או בעודפים, ובאופן כללי את מצבה הכספי. הרשם מודע לכך שהחל"צ המדוברת סובלת מקשיים כלכליים ועל כן היא נמצאת בתכנית להקטנת גרעון. לחל"צ אישור ניהול תקין לשנת 2018. אישור זה ניתן על בסיס הדיווחים שהגישה החל"צ לגבי שנת 2016, כנדרש לפי החוק. בנוגע לשנת 2017, בידי הרשם בשלב זה רק מאזן הבוחן, וטרם התקבלו דוחות כספיים מבוקרים. לפי המאזן, הוצאות השכר לשנת 2017 עומדות על כ – 2.87 מיל' שקלים בשנה. לא הובאה בפנינו כל אינדיקציה לכך שהנתונים אינם מדויקים או אינם נכונים. ככל שיש בידיכם מידע סותר, באפשרותכם להעבירו למשרדנו לצורך בחינה. הסכמי הלוואות אינם מסמכים הגלויים לציבור. הרשם מודע לכך שהקבוצה בליגה הלאומית, על כל המשתמע מכך מבחינה תקציבית".

* רו"ח עומר בוך סייע בהכנת הכתבה.

תגיות:

אולי יעניין אותך גם

תגובות

2 תגובות
  1. אריסטו

    גיבוב שטויות ללא כיסוי. מספיק להתייחס לתגובתו של רוח חיים וורמברנד (האדם היחידי הרציני ומקצועי במערכת) כדי להבין שהמספרים הם גיבוב של שטויות. האנשים אשר בנו את התחזיות לעתיד אינם מסוגלים לנהל ביתן של שומר בכניסה, והנה הם מנהלים תקציבים של עשרות מליונים. אם זה לא היה עצוב עד פלילי פשוט ניתן היה להעביר את החומר לידי סטנדפיסטים.

🔔

עדכונים חמים מ"מלאבס - פתח תקוה"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר