מפעל טביב - צילום מטביי פלדמן, המשרד להגנת הסביבה
מפעל טביב צילום מטביי פלדמן, המשרד להגנת הסביבה

פרשת הריחות באם המושבות: מנהלי שלושה מפעלים זומנו לשימוע, בשניים התגלו חריגות

הבדיקות נערכו בסמוך למפעלים ובמרפסות בתי תושבים. טביב ואקוכם: "אנו עומדים בכל הסטנדרטים"

פורסם בתאריך: 28.3.18 11:18

המשרד להגנת הסביבה שלח אתמול, יום שלישי, זימונים לשימוע למנהלי שלושה מפעלים באזור התעשייה סגולה. הסיבה לכך היא חשד להפרת הוראות חוק אוויר נקי ותקנותיו, וזאת בשל חריגות שנמצאו בבדיקות סביבתיות שבוצעו בסמוך למפעלים.
מדובר במפעלים טביב ו־אקוכם, כשבנוסף, זומנו לשימוע מנהלי א.ש. תעשיות אקולוגיה ישראל בע"מ, הממוקמים אף הם באזור התעשייה, וזאת בשל אי העברת דיווחים למשרד כנדרש על קליטת פסולת חומרים מסוכנים. השימוע לשלושת המפעלים יתקיים ב־11 באפריל במשרדי מחוז מרכז של המשרד ברמלה.
במשרד להגנת הסביבה הודיעו כי בנוסף לכך, וכדי למנוע את המשך המפגע באופן מיידי, ובהתייעצות עם משרד הבריאות, הוצאו לטביב ואקוכם צווים מנהליים להפסקת שימוש מכוח סעיף 46 לחוק אוויר נקי, כך שייאסר על המפעלים לקבל ולעסוק בחומרים מסוכנים נוספים המכילים את החומרים שנמצאו בהם חריגות. המשרד ימשיך לפעול במלוא המרץ לאתר את מקור הזיהום ולגרום למניעתו, למען בריאות הציבור.

רוצים להישאר מעודכנים באירועים החשובים בפתח תקוה? הורידו את האפליקציה של מלאבס:
מלאבס באנדרואיד http://bit.ly/2CXVWYB
מלאבס באייפון https://apple.co/2FfXE9S

במשרד להגנת הסביבה מציינים כי בשנה האחרונה התקבלו תלונות ציבור רבות מתושבי שכונת אם המושבות החדשה ומהעירייה על מפגעים סביבתיים, לרבות מטרדי ריח וזיהום אוויר, ועלה החשד כי מקור הריחות הוא שריפות או ביוב או שמקורם בתעשייה. המשרד שלח כוננים מספר פעמים לביצוע בדיקות ומדידות בזמן אמת, לרבות באזור התעשייה והציב אף ניידת ניטור בשכונת אם המושבות. ניטורים אלה וכן דיגומים סביבתיים שבוצעו לא העידו על חריגות מערכי איכות אוויר.

מפגש תושבי אם המושבות בנושא הריחות

מפגש תושבי אם המושבות בנושא הריחות

"לאור המשך תלונות התושבים והעירייה, בוצעו בשבועות האחרונים דיגומי סביבה מורחבים ומקיפים (בדיקות מפורטות ומעמיקות מעבר למקובל) בשלושה מועדים שונים על גדרות המפעלים באזור התעשייה סגולה וכן במרפסות של בתי התושבים בשכונת אם המושבות החדשה", ציינו במשרד להגנת הסביבה, "שלוש נקודות דיגום מוקמו על גדר מתחם טביב-אקוכם, ועל גדר מפעל א.ש. אקולוגיה מוקמו שלוש נקודות נוספות. בסבב הראשון מוקמו נקודות דיגום גם במרפסת בשכונת המגורים ונקודת רקע עירוני, ובסבב השני הוצבו מערכות דיגום בשתי נקודות במרפסות בתי המגורים. קביעת מיקום נקודות הדיגום על גדר המפעלים נעשתה בסיור משותף של עיריית פתח תקוה והמשרד להגנת הסביבה. מתוצאות הדיגומים הללו עולה, כי במתחם טביב-אקוכם קיימות חריגות בבדיקות הסביבתיות. לאור זאת, קיים חשד סביר להניח שהמפעלים הללו גורמים לזיהום אוויר חזק או בלתי סביר – דבר המהווה עבירה לכאורה על הוראות חוק אוויר נקי. נדגיש, כי חשיפה ממושכת של האוכלוסייה למזהמי אוויר אלה בריכוזים חורגים, מהווה סיכון לבריאות הציבור".
עוד ציינו במשרד כי בשכונת אם המושבות החדשה היו חריגות מערכי סביבה רק בחומר מזהם אחד, שמקורות הפליטה שלו מגוונים ולא ידוע מהיכן הגיע. כמו כן נמצאו ריכוזים גבוהים בחומרים אחרים נוספים. לאור התוצאות, המשרד בוחן האם קיים קשר בין תוצאות הדיגום בגדרות המפעלים לבין התוצאות שהתקבלו בשכונת המגורים.
מעיריית פתח תקוה נמסר כי ראש העירייה, איציק ברוורמן, הורה על פתיחת הליכי סגירה נגד שלושה מפעלים באזור התעשייה סגולה, לאחר שהמשרד להגנת הסביבה קבע כי נמצאו מזהמים. "מדובר באירוע חמור מאוד. בריאות התושבים אינה הפקר ואין לי כוונה להתפשר בעניין הזה", אמר ברוורמן. עוד נמסר מהעירייה כי ראש העירייה הוציא מכתבי התראה לשלושה מפעלים, טרם סגירתם. נגד שניים מהם כבר ננקטו בעבר הליכים בגין חריגות בנייה ורישיון העסק נשלל מהם וניתן להם רישיון זמני מותנה, באישור המשרד להגנת הסביבה, בהקמת תחנת ניטור לבחינת החומרים הנפלטים מהמפעל וכן, בקירוי המפעל למניעת בריחה של ריחות. כאמור, מיד עם פרסום הדוח של המשרד להגנת הסביבה, הוצאו מכתבי התראה למפעלים המזהמים וייפתחו נגדם הליכים לסגירתם המיידית. "הריני להודיעך כי בכוונתי להגיש כנגד עסקך צו סגירה מנהלי", נכתב במכתבי ההתראה.
ברוורמן אמר: "אני מחויב לפעול כדי להבטיח שהבריאות של התושבים לא תפגע ולכן החלטתי לפתוח בהליכי סגירה של המפעלים". הוא שוחח אתמול בערב עם נציגי התושבים משכונת אם המושבות, הסמוכה למפעלים המזהמים, והבטיח להם כי יפעל לממש את מלוא סמכותו כדי להביא לסגירתם של המפעלים המזהמים, באופן מיידי. "אנחנו נפעל בכל האמצעים שעומדים לרשותנו כדי למצות את הדין עם האחראים, בהתאם לחוק", אמר ברוורמן.

תגובת מפעלי טביב אקולוגיה ואקוכם: "החברות טביב אקולוגיה ואקוכם עומדות בכל הסטנדרטים, המחמירים ביותר, אותם קבעו המשרד להגנת הסביבה ועיריית פתח תקוה, אוחזות בכל תקן ורישיון הנדרשים לפעילותן ומצויות בפיקוח הדוק, כמעט יום יומי של גורמי המקצוע הרלוונטיים.
לפיכך, הפעילות האקולוגית של חברת טביב ושל חברת אקוכם פתח תקוה, אינה מהווה מקור למטרדי ריח כלשהם, לא בקרבת אתר החברות ובוודאי לא בשכונת אם המושבות. בדיקות מעבדה, סקרי ריח ועשרות ביקורות שנערכו בידי האגף לאיכות הסביבה בעיריית פתח תקוה והמשרד להגנת הסביבה הוכיחו מעל לכל ספק: אין שחר לטענה כי חברת טביב אקולוגיה אחראית למטרדי ריח או לזיהום אוויר מכל סוג שהוא בשכונת אם המושבות.
"סימוכין לכך ניתן למצוא במכתב אשר נשלח בראשית חודש זה מטעם ראש ענף פניות הציבור במחוז המרכז של המשרד להכנת הסביבה אל מבקר המדינה. במכתב מפורטת שרשרת הבדיקות שערכו פקחי המשרד להגנת הסביבה בעקבות תלונות שנתקבלו מתושבי אם המושבות. המסקנה מהבדיקות, כפי שמצוין במכתב, ברורה לחלוטין: אין כל אינדיקציה שמפעלי התעשייה בסגולה הינם מקור למטרדי ריח וזיהום, לא כל שכן מפעלה של חברת טביב.
"באשר לדגימות הסביבתיות המצוינות בהודעת המשרד להגנת הסביבה: מטיבן, דגימות אויר סביבתיות בודקות את מה שנמצא מחוץ למתחם ואין הן בודקות פליטות מתוכו. אין אפשרות לדעת בדיוק מה המקור של החומרים שנתגלו בכמות חריגה. חלק מהחומרים הללו מצויים כמעט בכל שכונה ובכל איזור (כך לגבי TCE ובמיוחד החומר הקרוי בנזן שנפלט מכלי רכב ומצוי בשיעור חריג בסמוך לכבישים). גם בממצאים שפורטו בהודעתו האחרונה של המשרד להגנת הסביבה עולה חוסר עיקביות משוועת. באותו מקום נמצאו גם ריכוזים גבוהים יחסית וגם ריכוזים נמוכים מאוד.
"מעצם העובדה עליה לא ניתן לערער, לפיה מפעלי טביב אקולוגיה ואקוכם מקיימים בקפידה אחר הוראות המשרד להגנת הסביבה לעניין טיפול ואחזקה של חומרים, מבטלת כמעט לחלוטין את האפשרות שמקור החריגות שנמצאו הינו באתרי החברות. יודגש בכוונת המפעלים להיענות באופן מיידי אחר הבקשה שהופנתה מטעם המשרד להגנת הסביבה להוציא משטח האתר מספר חומרים מסוימים, המוחזקים כדין, ובכמויות קטנות ביותר.
"יודגש כי לחברת טביב אקולוגיה ישנם, בפתח תקוה בלבד, יותר מ-800 נקודות איסוף לחומרים ואביזרים שנמצאים בכל בית בישראל ומשמשים את כולנו כגון סוללות, שמנים שונים ממסעדות וכו', תרופות ביתיות וציוד רפואי, פלורסנטים ומוצרי אלקטרוניקה שונים ואשר איסופם מונע מאלו להישפך לביוב או להיזרק לפחי האשפה ולפגוע פגיעה נוספת בתושבים ובאיכות הסביבה".

אולי יעניין אותך גם

תגובות

🔔

עדכונים חמים מ"מלאבס - פתח תקוה"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר