עו"ד יצחק יונגר
עו"ד יצחק יונגר

עו"ד יונגר דורש לדחות את בקשת הכחולה, אך יעדכן את בית המשפט תוך שבועיים בנוגע לפרסום המכרז

בתגובה חריפה שהגיש לבית המשפט, טוען המנהל המיוחד של הפועל כי "הכחולה מנסה לנצל את הליך הפירוק על מנת לרכוש את הקבוצה במחיר נמוך, הכחולה הפעילה לחץ על ספונסרים פוטנציאלים כדי שלא יעבירו כסף למועדון". עוד ציין, כי פגישה בין מציע פוטנציאלי לבין רמי גרינברג, שהייתה אמורה להתקיים היום, נדחתה

פורסם בתאריך: 11.12.18 20:22

בתגובה שהגיש היום (שלישי) עורך הדין יצחק יונגר לבית המשפט בנוגע לבקשתה של הכחולה לפרסם באופן מיידי את המכרז למכירת הפועל, ביקש המנהל המיוחד לדחות את בקשת עמותת האוהדים, אך ביקש לעדכן בתוך 14 ימים את בית המשפט בנוגע לפרסום המכרז.

התגובה המלאה שהגיש עו"ד יונגר

בתגובה החריפה, יש לציין, שהגיש לידי השופטת עירית וינברג-נוטוביץ מבית המשפט המחוזי מרכז, כתב עו"ד יונגר: "יאמר כבר בראשית הדברים, כי עם כל הכבוד לחשיבות האוהדים ואהדת הכדורגל, נראה כי מאוהדי הקבוצה נשכחה העובדה כי הליך פירוק הקבוצה הינו בראש ובראשונה 'תאונה כלכלית' בעלת נפגעים רבים ובענייננו נושים בסכום של כחמישה מיליון שקלים, כאשר מטרתו ומשימתו הראשונה והעיקרית של המנהל המיוחד הינה השאת התמורה שתתקבל ממכירת נכסי החברה על מנת להקטין את נזקם של הנושים השונים הרבים".

בהמשך מתייחס המנהל המיוחד להצעה שהגישה הכחולה לבעלים הקודם דורון גלנט: "נציין כי ממידע מבוסס אשר הגיע לידי החתום מטה ממספר גורמים שונים ונפרדים ואף לא הוכחשו ע"י נציגי האוהדים, ערב הגשת הבקשה לפירוק החברה, בעיצומו של מו"מ לרכישת הקבוצה שהתנהל מול בעליה הקודמים, מר דורון גלנט, הציעה עמותת הכחולה סכום של 2.5 מיליון שקלים עבור זכויות הקבוצה ובנוסף, הסכימה לקחת על עצמה את תשלום כל חובות הקבוצה".

"עכשיו", ממשיך עוד יונגר, "מבקשים אוהדי הקבוצה לרכוש את זכויות הקבוצה (נקיות מכל חובות העבר) תמורת 300 אלף שקלים, סכום העומד על כשישה אחוזים מחובות החברה בלבד והכל בשם 'החשיבות' אותה מייחסים אוהדי הקבוצה לעצמם. בכל הכבוד, נראה כי אוהדי הקבוצה מנסים לנצל את הליך הפירוק על מנת לרכוש לעצמם את הזכות להיות בעלי הקבוצה וזאת בתמורה נמוכה מאוד, שלא יהיה בה כדי לפרוע אפילו חלק קטן מאוד מהחובות לנושים השונים. על כך יש להוסיף, כי בניסיון לאפשר להם את הרכישה במחיר הנמוך כאמור, אוהדי הקבוצה מנסים להפעיל לחץ על הקבוצה, המנהל המיוחד ואף על בית המשפט הנכבד תוך הערמת קשיים על התפעול השוטף ופעילות הקבוצה ככל שהמכירה לא תתבצע בדחיפות".

בהמשך כתב עו"ד יונגר: "אין חולק כי תפקידו של המנהל המיוחד לפעול למכירת זכויות הניהול של הקבוצה – זכויות המהוות את הנכס העיקרי (אם לא היחיד) של החברה וזאת על מנת לקבל כספים לצורך חלוקתם בין הנושים השונים. יחד עם זאת, מכירת זכויות הניהול אינה הליך פשוט, משל היה זה נכס נדל"ן או מכונות, לא כל שכן במהלך עונת המשחקים ועל כן קיימת חשיבות לניהול הליך מכירה מושכל בו יהיה כמה מציעים ולא מציע אחד".

בהמשך מספר המפרק כי אמור היה להפגיש היום בין רוכש פוטנציאלי לראש העיר רמי גרינברג: "המנהל המיוחד נמצא בקשר עם מספר מציעים פוטנציאלים וזאת במטרה להביא להשתתפותם בהליך ההזמנה להציע הצעות, כמו גם לנסות ולהבטיח הצעה במחיר מינימאלי גבוה משמעותית מהמחיר המוצע על ידי אוהדי הקבוצה. כך בין היתר, היה המנהל המיוחד אמור להפגיש היום את אחד המציעים הפוטנציאלים עם ראש העיר החדש של פתח תקוה וזאת בהתחשב בכך שהעירייה הינה גורם מממן משמעותי של פעילות הקבוצה, לצערו של הח"מ נוכח שינוי לו"ז דחוף של ראש העירייה, נדחתה הפגישה".

בהמשך קרא יונגר לאוהדים לסייע בחיזוק הקבוצה בינואר: "עוד יצוין כבר כעת, כי ניראה שפיהם ומעשיהם של אוהדי הקבוצה אינם שווים בכל הנוגע לדאגתם להצלחת הקבוצה. כך, אם חשובה לאוהדי הקבוצה הצלחת הקבוצה וחיזוקה, חיזוק המצריך כספים נוספים, יתכבדו האוהדים אשר הגישו את הבקשה ויעבירו לקבוצה את הכספים שברצונם לתת והמנהל המיוחד מתחייב כי כספים אלו ככל שיעברו, ישמשו במלואם לצורך חיזוק הקבוצה. אלא שכפי העולה מהבקשה ויפורט גם בהמשך, אוהדי הקבוצה מתנים את תרומתם לחיזוק הקבוצה בכך שזו תועבר לבעלותם כנגד המחיר הנמוך אותו הם מבקשים לשלם. זאת אין לקבל".

עוד כתב עו"ד יונגר: "יבקש מנהל המיוחד לעדכן את בית המשפט הנכבד בתוך 14 יום באשר לאפשרויות היציאה להליך של הזמנה להציע הצעות, יודגש כי בשלב זה ובניגוד לרושם אותו מנסים אוהדי הקבוצה ליצור, אין כל דחיפות במכירת הזכויות והקבוצה מתנהלת באופן סדיר וכפי שיפורט להלן, אף צפויה לחזק את שורותיה".

בהמשך, פירט יונגר מספר טענות אשר לטענתו "בחרו אוהדי הקבוצה לא להבהיר בפני בית המשפט הנכבד או להביא בצורה חלקית". באשר להיעדר הסיוע מצד הכחולה באישור התקציב כתב יונגר: "הח"מ פנה גם לאוהדי הכחולה, אשר היה מצופה מהם כי יעשו מאמץ משמעותי להשארת הקבוצה בליגה הלאומית. חלף סיוע לח"מ ביישום היוזמה המבורכת להישארות הקבוצה בליגה הלאומית, החלו אוהדי הכחולה להתנות את הסיוע הכספי בתנאים רבים, לרבות היות התמיכה 'מקדמה' לרכישת הקבוצה וניסיונות שונים אחרים ל'סנדול' הח"מ למכירת הקבוצה אליהם. לתנאים אלה הח"מ השיב בנימוס 'לא תודה' וגייס כספים מגופים ואוהדים אחרים שסייעו לאישור התקציב ללא כל 'תנאים מוקדמים'".

עוד ציין המנהל המיוחד כי הכחולה נסוגה מהתחייבותה לרכישת אלף מנויים, כאשר לבסוף נמכרו פחות מ-500 מנויים בלבד לסיבוב הראשון. באשר למימון שכרו של המנכ"ל גיא בלום כתב עו"ד יונגר: "הכחולה מתארת בבקשה כי הסכימה לממן את שכרו של מנכ"ל הקבוצה אך זאת גם זאת הסכימה הכחולה לממן לשישה חודשים בלבד כאשר היא למעשה קצבה בינה לבין עצמה אולטימטום למכירת הקבוצה, מה גם שמניעיה למימון שכר מנכ"ל הקבוצה, הביאו בחשבון את היתרון שבמינוי מנכ"ל אשר הומלץ ע"י אוהדי הקבוצה".

בהמשך מאשים המנהל המיוחד כי הכחולה הערימה קשיים בצירוף ספונסרים נוספים לקבוצה: "לאחר שאושר התקציב ניסה מנכ"ל הקבוצה להביא ספונסרים נוספים, אלא שאז התברר כי אוהדי הכחולה מפעילים לחץ על הספונסרים הפוטנציאלים שלא לתמוך בקבוצה עד למכירת הקבוצה אליהם".

באשר לחיזוק הקבוצה בינואר כתב המפרק: "במקביל לכל האמור לעיל, נערך המנהל המיוחד (מבחינה כספית) לחלון ההעברות בינואר 2019 ופונה בימים אלה למספר גורמים אשר ייתכן ויסייעו לחזק את סגל הקבוצה לקראת הסיבוב השני של עונת המשחקים הנוכחית. כך גם המנהל המיוחד נפגש בימים אלה עם מספר גורמים אשר הביעו התעניינות ברכישת הקבוצה ואף הציע להם לחבור לאוהדי הכחולה לצורך הגשת הצעה משותפת. המנהל המיוחד עושה מאמצים רבים על מנת לאתר כמה שיותר מציעים פוטנציאליים לצורך רכישת הקבוצה וזאת כדי להבטיח שיהיו כמה שיותר הצעות ומחיר התמורה שישולם יחזיר, עד כמה שניתן, את חובות נושי החברה, בשים לב לכך שמדובר בנכס שאינו פשוט למימוש".

לסיכום, ציין כאמור עורך הדין יונגר כי הוא מבקש לדחות את הבקשה ולעדכן את בית המשפט בתוך 14 ימים בנוגע לפרסום המכרז.

תגיות:

אולי יעניין אותך גם

תגובות

2 תגובות
 1. חיים

  מר יונגר לך תמכור נענע בשוק
  מספיק עם הקישקושים שלך
  מדבר גבוה ומילים של בית מרקחת
  מה נראה לך עשו אותנו באצבע
  תמכור כבר את הקבוצה
  רוחנם על הבטנק יונגר
  אתה חי בסרט בורקס
  מה אתה חושב חג פורים עם הגלימה של השופטים שאתה לובש
  בקיצור רוחנם על הבטנק ירמאד

 2. יחיאל תרם .כחול ויסוקר. 53 שנה.כחול אמיתי

  יונגר אתה דואג לנושים..?הו להפועל פ"ת.הקבוצה לא שייכת לך.שחרר את הקבוצה לרוכש במיידית.לך. לוא אכפת אתה לא אוהד הקבוצה .אתה היום פה מחר שם.אל תשחק ברגשות האוהדים. לא ניתן לסחבת הזאת להימשך.אנחנו נינקות בכל הדרכים החוקיות. כדי לשחרר את הקבוצה לרוכשים

🔔

עדכונים חמים מ"מלאבס - פתח תקוה"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר